ذکر برای آمرزش بعد از نماز عصر

محمّد بن فضيل صيرفى از حضرت امام رضا عليه السلام، و آن حضرت از پدرانش

عليهم السلام، از رسول خدا صلى الله عليه وآله وسلم صلى الله عليه وآله وسلم به

شخصى فرمود:

هنگامى كه نماز عصر را بجا آوردى، هفتاد و هفت مرتبه استغفار بگو و از خدا

طلب آمرزش كن،

خداوند گناه هفتاد و هفت سال تو را فرو ريزد.

عرض كرد: اگر من هفتاد و هفت سال عمر نكنم.

فرمود: تو و پدرت را.

عرض كرد: اگر من و پدرم باهم هفتاد و هفت سال عمر نكنيم.

فرمود: تو و پدر و مادرت را.

عرض كرد: اگر باز هم هفتاد و هفت سال نشود.

فرمود: تو و پدر و مادر و خويشاوندات را شامل شود

 

منبع : جامع أحاديث الشيعة: 104/6، وسائل الشيعة: 1053/4

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.