شیوه رسول خدا ( ص ) در استغفار و آمرزش خواهی

حـارث بـن مـغـيـره از حـضـرت صـادق (ع ) حـديـث كـنـد كـه فـرمـود: شـيـوه رسـول خـدا (ص )

ايـن بـود كـه در هـر روز هـفـتـاد بـار بـدرگـاه خـداى عـزوجـل اسـتـغـفـار مـى كـرد، و هـفـتاد

بار توبه مى كرد، گويد: عرضكردم : (يعنى ) مى فـرمـود: اسـتـغـفـر اللّه و اتـوب اليه ؟

فرمود: هفتاد بار مى فرمود: استغفر الله ، استغفر الله ، و هفتاد بار (ديگر) مى فرمود:

اتوب الى اللّه و اتوب الى الله .

 

 

 

منبع : اصول كافى جلد 4 صفحه : 266 رواية : 5

 

 

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.