ختم جهت آمرزش گناهان

هر کس با ایمان سوره مبارکه دخان را با نیت خالص و توجه به خدا و معنی

آن بخواند در شب جمعه چون بامداد برخیزد آمرزیده باشد و هفتاد هزار فرشته

او را آمرزش خواهند .

 

 

منبع : خواص آیات قرآن کریم ص 151

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.